ریمپ کاران غیر حرفه ای به دلیل عدم داشتن دانش فنی و علمی لازم با فکر اینکه هر چه بیشتر بهتر تمامی پارمتر های کامپیوتر را زیاد می کنند و نتیجه آن مشکلات و صدمات جبران ناپذیر می باشد. این افراد صرفا با استفاده از قیمت پایین مشتریان را به سمت خود جذب نموده و برای دستیابی به اندک سود مشتریان را به دردسرهایی بزرگ می اندازند. به همین دلیل است که در بازار قیمت های بسیار متفاوتی از ریمپ ایسیو دیده می شود .

هزینه ریمپ ایسیو اپتیما 2005-2015

با دستگاه KESS

هزینه افزایش شتاب اولیه 450

هزینه رفع کپ دریچه گاز (اولیه) 450

هزینه افزایش شتاب ثانویه 350

( حذف کپ حین حرکت )

بهبود تعویض دنده ( فقط با فول )

کاهش مصرف ( فقط با فول )

هزینه فول ریمپ ایسیو 700

هزینه ریمپ 405 اس 2000

هزینه افزایش شتاب اولیه 150

هزینه حذف کپ حین حرکت 150

( افزایش شتاب ثانویه )

هزینه کم کردن دمای فن 90

هزینه حذف لرزش موتور 90

هزینه حذف کاتاف 90

کاهش مصرف ( فقط با فول )

هزینه فول ریمپ ایسیو 370

هزینه ریمپ ایسیو برلیانس h220

هزینه افزایش شتاب اولیه 250

هزینه رفع کپ دریچه گاز (اولیه) 250

هزینه افزایش شتاب ثانویه 250

( حذف کپ حین حرکت )

هزینه حذف لرزش موتور 180

هزینه حذف کاتاف 180

کاهش مصرف ( فقط با فول )

هزینه فول ریمپ ایسیو 450

هزینه ریمپ برلیانس H330

هزینه افزایش شتاب اولیه 250

هزینه رفع کپ دریچه گاز (اولیه) 250

هزینه افزایش شتاب ثانویه 250

( حذف کپ حین حرکت )

هزینه حذف لرزش موتور 180

هزینه حذف کاتاف 180

کاهش مصرف ( فقط با فول )

هزینه فول ریمپ ایسیو 450

هزینه ریمپ برلیانس H320

هزینه افزایش شتاب اولیه 250

هزینه افزایش شتاب ثانویه 250

( حذف کپ حین حرکت )

هزینه حذف کپ اولیه 250

بهبود تعویض دنده ( فقط با فول )

نرم شدن رانندگی ( فقط با فول ریمپ )

کاهش مصرف ( فقط با فول )

هزینه فول ریمپ ایسیو 450

هزینه ریمپ برلیانس H230

هزینه افزایش شتاب اولیه 250

هزینه حذف کپ حین حرکت 250

( افزایش شتاب ثانویه )

هزینه حذف کپ اولیه و تاخیر پدال 250

بهبود تعویض دنده ( فقط با فول ریمپ )

هزینه حذف کاتاف 90

کاهش مصرف ( فقط با فول ریمپ )

هزینه فول ریمپ ایسیو 450

ریمپ ارزان

در مرکز ریمپ ایسیو کاراک ما ریمپ را به 3 قیمت تقسیم کرده ایم، اول ریمپ ارزان ، مخصوص افرادیست که میخواهند دستی به وضعیت خودرو بکشند و اصطلاحا با ریمپ حالی به خودرو بدهند، این مشتریان میتوانند با کلید واژه ریمپ ارزان درخواست ریمپ خود را ابراز نمایند. دوم مشتریانی که میخواهند وضعیت خودرو را دلچسب نمایند و از رانندگی لذت ببرند ولی نمیخواهند مسابقه بدهند و این گروه میتوانند با کلید واژه ریمپ فول درخواست خود را بدهند و نهایتا سوم ، ریمپ مسابقاتی که میخواهند کل بندازن و توی پیست برن که همه چیز رو به کاراک میسپارن و در مورد هزینه ریمپ مشکلی ندارند، این گروه با کلید واژه ریمپ مسابقانی درخواست خود را میدهند. vdl\ hvchk

هزینه ریمپ ایسیو دنا بوش 7.4.9

هزینه افزایش شتاب اولیه 250

هزینه حذف کپ حین حرکت 250

( افزایش شتاب ثانویه )

هزینه کم کردن دمای فن 180

هزینه حذف لرزش موتور 180

هزینه حذف کاتاف 180

کاهش مصرف ( فقط با فول )

هزینه فول ریمپ ایسیو 450

هزینه ریمپ ایسیو دنا توربو

هزینه افزایش شتاب اولیه 250

هزینه افزایش شتاب ثانویه 250

( حذف کپ حین حرکت )

هزینه کم کردن دمای فن 180

هزینه تقویت توربو 180

هزینه حذف کاتاف 180

کاهش مصرف ( فقط با فول )

هزینه فول ریمپ ایسیو 550

هزینه ریمپ دنا ای اف سون EF7

هزینه افزایش شتاب اولیه 180

هزینه حذف کپ حین حرکت 180

( افزایش شتاب ثانویه )

هزینه کم کردن دمای فن 90

هزینه حذف لرزش موتور 90

هزینه حذف کاتاف 90

کاهش مصرف ( فقط با فول )

هزینه فول ریمپ ایسیو 400

هزینه ریمپ ایسیو سمند بوش 7.4.9

هزینه افزایش شتاب اولیه 250

هزینه حذف کپ حین حرکت 250

( افزایش شتاب ثانویه )

هزینه کم کردن دمای فن 180

هزینه حذف لرزش موتور 180

هزینه حذف کاتاف 180

کاهش مصرف ( فقط با فول )

هزینه فول ریمپ ایسیو 450

هزینه ریمپ ایسیو سورن توربو

هزینه افزایش شتاب اولیه 250

هزینه افزایش شتاب ثانویه 250

( حذف کپ حین حرکت )

هزینه کم کردن دمای فن 180

هزینه تقویت توربو 180

هزینه حذف کاتاف 180

کاهش مصرف ( فقط با فول )

هزینه فول ریمپ ایسیو 550

هزینه ریمپ سمند ای اف سون EF7

هزینه افزایش شتاب اولیه 180

هزینه حذف کپ حین حرکت 180

( افزایش شتاب ثانویه )

هزینه کم کردن دمای فن 90

هزینه حذف لرزش موتور 90

هزینه حذف کاتاف 90

کاهش مصرف ( فقط با فول )

هزینه فول ریمپ ایسیو 380

هزینه ریمپ ایسیو زانتیا 1800

هزینه افزایش شتاب اولیه 150

هزینه حذف کپ حین حرکت 150

( افزایش شتاب ثانویه )

هزینه کم کردن دمای فن 90

هزینه حذف لرزش موتور 90

هزینه حذف کاتاف 90

کاهش مصرف ( فقط با فول )

هزینه فول ریمپ ایسیو 300

هزینه ریمپ ecu سایپا کوییک

هزینه افزایش شتاب اولیه 250

هزینه افزایش شتاب ثانویه 250

( حذف کپ حین حرکت )

هزینه کم کردن دمای فن 180

هزینه تقویت توربو 180

هزینه حذف کاتاف 180

کاهش مصرف ( فقط با فول )

هزینه فول ریمپ ایسیو 450

هزینه ریمپ مگان دنده ای

هزینه افزایش شتاب اولیه 220

هزینه حذف کپ حین حرکت 220

( افزایش شتاب ثانویه )

هزینه کم کردن دمای فن 120

هزینه حذف لرزش موتور 120

هزینه حذف کاتاف 120

کاهش مصرف ( فقط با فول )

هزینه فول ریمپ ایسیو 450

هزینه ریمپ سراتو سایپا

هزینه افزایش شتاب اولیه 450

هزینه رفع تاخیر پدال گاز 450

هزینه افزایش شتاب ثانویه 450

( حذف کپ حین حرکت )

هزینه کم کردن دمای فن –

هزینه حذف کاتاف –

کاهش مصرف ( فقط با فول )

هزینه فول ریمپ ایسیو 650

هزینه ریمپ سمند S2000

هزینه افزایش شتاب اولیه 150

هزینه افزایش شتاب ثانویه 150

( حذف کپ حین حرکت )

هزینه کم کردن دمای فن 90

هزینه تقویت توربو 90

هزینه حذف کاتاف 90

کاهش مصرف ( فقط با فول )

هزینه فول ریمپ ایسیو 370

قیمت ریمپ دنا

7.4.9
400 فول

هزینه حذف سنسور دوم 250

هزینه حذف کپ سرگاز و افزایش شتاب اولیه 250

هزینه حذف کپ حین حرکت و افزایش شتاب ثانویه 250

هزینه کم کردن دمای فن 90

هزینه حذف لرزش  موتور 90

هزینه حذف کاتاف 100

کاهش مصرف ( فقط با فول )

قیمت ریمپ ایسیو تیبا

simens
250 فول

هزینه افزایش شتاب اولیه 150

هزینه حذف کپ حین حرکت و افزایش شتاب ثانویه 150

هزینه کم کردن دمای فن 90

هزینه حذف لرزش  موتور 90

هزینه حذف کاتاف 100

کاهش مصرف ( فقط با فول )

قیمت ریمپ دنا

ME17
450 فول

هزینه حذف سنسور دوم 250

هزینه حذف کپ سرگاز و افزایش شتاب اولیه 250

هزینه حذف کپ حین حرکت و افزایش شتاب ثانویه 250

هزینه کم کردن دمای فن 90

هزینه حذف لرزش  موتور 90

هزینه حذف کاتاف 100

کاهش مصرف ( فقط با فول )

قیمت ریمپ جک جی 5

450 فول

هزینه حذف سنسور دوم 300

هزینه حذف کپ سرگاز و افزایش شتاب اولیه 250

هزینه حذف کپ حین حرکت و افزایش شتاب ثانویه 250

هزینه کم کردن دمای فن 200

هزینه حذف لرزش  موتور 200 (در دنده دستی ها)

هزینه حذف کاتاف 200 (در دنده دستی ها)

کاهش مصرف ( فقط با فول )

قیمت ریمپ ایسیو 206

S2000
370 فول

هزینه افزایش شتاب اولیه 170

هزینه حذف کپ حین حرکت و افزایش شتاب ثانویه 250

هزینه کم کردن دمای فن 90

هزینه حذف لرزش  موتور 90

هزینه حذف کاتاف 100

کاهش مصرف ( فقط با فول )

قیمت ریمپ ایسیو سمند

زیمنس
370 فول

هزینه افزایش شتاب اولیه 170

هزینه حذف کپ حین حرکت و افزایش شتاب ثانویه 250

هزینه کم کردن دمای فن 90

هزینه حذف لرزش موتور 90

هزینه حذف کاتاف 90

هزینه کاهش مصرف ( فقط با فول )

هزینه حذف سنسور دوم اکسیژن 90

هزینه حذف میل سوپاپ 90

قیمت ریمپ ایسیو ریو

زیمنس
440 فول

هزینه افزایش شتاب اولیه 200

هزینه حذف کپ حین حرکت و افزایش شتاب ثانویه 250

هزینه کم کردن دمای فن 140

هزینه حذف لرزش موتور 140

هزینه حذف کاتاف 140

هزینه کاهش مصرف ( فقط با فول )

هزینه حذف سنسور دوم اکسیژن 140

هزینه حذف میل سوپاپ 140

قیمت ریمپ ایسیو ساینا

زیمنس
300 فول

افزایش شتاب اولیه 170

حذف کپ حین حرکت و افزایش شتاب ثانویه 170

کم کردن دمای فن 90

حذف لرزش موتور 90

حذف کاتاف 90

کاهش مصرف ( فقط با فول )

حذف سنسور دوم اکسیژن 90

حذف میل سوپاپ 90

قیمت ریمپ ایسیو پرشیا

SSAT
370 فول

هزینه رفع کپ سر گاز افزایش شتاب اولیه 170

هزینه حذف کپ حین حرکت و افزایش شتاب ثانویه 250

هزینه کم کردن دمای فن 90

هزینه حذف لرزش  موتور 90

هزینه حذف کاتاف 100

کاهش مصرف ( فقط با فول )

قیمت ریمپ ایسیو ال 90

simens
450 فول

هزینه افزایش شتاب اولیه 250

هزینه حذف کپ حین حرکت و افزایش شتاب ثانویه 250

هزینه حذف لرزش  موتور 190

هزینه حذف کاتاف 200

کاهش مصرف ( فقط با فول )

قیمت ریمپ ایسیو 207

ME17
450 فول

هزینه رفع کپ سر گاز افزایش شتاب اولیه 250

هزینه حذف کپ حین حرکت و افزایش شتاب ثانویه 250

هزینه کم کردن دمای فن 150

هزینه حذف لرزش  موتور 90

هزینه حذف کاتاف 100

کاهش مصرف ( فقط با فول )

قیمت ریمپ ایسیو 206

زیمنس
370 فول

هزینه افزایش شتاب اولیه 170

هزینه حذف کپ حین حرکت و افزایش شتاب ثانویه 250

هزینه کم کردن دمای فن 90

هزینه حذف لرزش  موتور 90

هزینه حذف کاتاف 100

کاهش مصرف ( فقط با فول )

قیمت ریمپ ایسیو

به دلیل زیاد شدن ریمپ کنندگان ایسیو قیمت های مختلفی برای این کار ارائه می شود.

به همین علت در اینجا دلایل اختلاف قیمت ها را برای مشتریان کاراک توضیح می دهیم :

مهمترین دلیل : افرادی با استفاده از برنامه های کپی اقدام به ریمپ خودرو می کنند که حاصل این کار صدمات جدی به موتور و ایرادات اساسی در برنامه می شود.

توضیح دلیل فوق : دلیل تفاوت در هزینه ریمپ ای سی یو میزان تخصص افراد ، تجهیزات و تجارب می باشد. موارد بسیاری دیده شده که دارنندگان خودرو برای ریمپ ایسیو به افراد غیر متخصص که اغلب تنظیم موتور کاران سطح شهر هستند مراجعه کرده اند. این افراد بعد از ریمپ خودرو هزینه های سنگینی برای مشتریان به بار آورده اند که از جمله این موارد می توان به روشن شدن چراغ svs ، چراغ چک ،خطای سنسور ناک ، ذوب شدن پیستون، خام سوزی اشاره کرد.

کار با گارانتی کتبی شرکت کاراک

گارانتی شرکت کاراک
گارانتی شرکت کاراک

به دلیل اینکه در بازار قیمت های بسیار متفاوتی از ریمپ ایسیو دیده می شود توصیه های زیر را به مشتریان عزیز می کنیم :

1- برای انجام ریمپ به شرکت های معتبر مراجعه شود نه افراد و تنظیم موتور کاران سطح شهر
2- تعداد شرکت های ریمپ دارای سابقه و علم ، کمتر از 2 شرکت می باشد.
3- شرکت هایی که دارای داینومتر هستند را انتخاب کنید
4- شرکت هایی که دارای تجربه ریمپ خودرو های خارجی هستند را انتخاب کنید.
5- شرکت هایی که دارای تجربه ریمپ خودرو های مسابقه هستند را انتخاب کنید.
6- شرکت هایی را انتخاب کنید که گارانتی مکتوب ارائه می دهند.
7- نمونه کارهای مختلف را ببینید.

8- مرکز کاراک از نرم افزارهای اورجینال استفاده می کند که این نرم افزارها به بصورت انلاین چک سام گیری ریمپ را انجام میدهند تا از صحت ریمپ مطمئن شوند تا هیچ آسیبی به موتور وارد نشود. اما افراد متفرقه این کار را نمی کنند و با نرم افزارهای غیر اورجینال یا ایرانی ریمپ را انجام می دهند که منجر به مشکلات فراوان مثل ناک،لرزش موتور، افزایش مصرف و … می شوند.

9- کاراک شرکتی است که ریمپ های خود را بر روی دستگاه داینومتر (دستگاه اندازه گیری توان موتور) انجام داده است

10- کاراک برای هر مشتری ریمپ مورد نیاز آن را برنامه نویسی می کند اما بقیه دامپ از قبل اماده شده را برروی ایسیوی شما می ریزند که دامپ های کپی بوده و در توضیحات قبلی ضرر برنامه های کپی گفته شده است.

Last Updated on (آخرین بروزرسانی)

تعمیرگاه تخصصی صداگیری خودرو و ریمپ ایسیو کاراک ارائه دهنده خدمات تخصصی خودرو در ایران ، کویت ، امارات ، عراق ، افغانستان و تاجیکستان میباشد.

error: Content is protected !!