قیمت صداگیری خودرو کراس اوور ( مینی شاسی )

صداگیری خودروهای SUV

صداگیری خودرو اس یو وی

صداگیری خودروهای کراس

صداگیری خودرو کراس اور

صداگیری خودروهای سدان

صداگیری خودرو سدان

صداگیری درب خودرو کراس اوور

صداگیری رودری خودرو های نیم شاسی

نوع مواد صداگیری خودرو

درجه 1

درجه 2

قیمت صداگیری درب ( تومان )

درجه 1 از 50 تا 90

درجه 2 از 45 تا 80

صداگیری ستون خودرو نیم شاسی

صدا گیری ستون خودرو نیم شاسی

نوع مواد صداگیری خودرو

درجه 1

درجه 2

قیمت صداگیری ستون ( تومان )

درجه 1 از 15 تا 70

درجه 2 از 10 تا 60

صداگیری داشبورد خودرو نیم شاسی

صد اگیری داشبرد خودرو نیم شاسی

نوع مواد صداگیری خودرو

درجه 1 √

درجه 2  ×

قیمت صداگیری داشبورد ( تومان )

درجه 1 از 250 تا 600

درجه 1 از 230 تا 550

صداگیری سقف خودرو cross over

صداگیری سقف نیم شاسی

نوع مواد صداگیری خودرو

درجه 1

درجه 2

قیمت صداگیری سقف ( تومان )

درجه 1 از 70 تا 120

درجه 2 از  60 تا 100

صداگیری طاقچه خودرو نیم شاسی

صداگیری تاقچه عقب نیم شاسی

نوع مواد صداگیری خودرو

درجه 1

درجه 2

قیمت صداگیری طاقچه عقب ( تومان )

درجه 1 از 50 تا 100

درجه 2 از  40 تا 90

صداگیری درب صندوق عقب خودرو cross over

صداگیری صندوق عقب نیم شاسی

نوع مواد صداگیری خودرو

درجه 1

درجه 2

قیمت صداگیری درب عقب ( تومان )

درجه 1 از 50 تا 100

درجه 2 از  40 تا 90

لطفا در محاسبه گر، برای هر قسمت از خودرو که نیاز به صداگیری دارد، نوع خودرو را انتخاب نمایید

صداگیری خودروهای نیم شاسی

صدا گیری خودرو نیم شاسی
  • لطفاً یک مقدار بین 1 و 1 را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار بین 1 و 5 را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار بین 1 و 4 را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار بین 1 و 2 را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار بین 1 و 1 را وارد نمایید .
  • 0 تومان

Last Updated on (آخرین بروزرسانی)

تعمیرگاه تخصصی صداگیری خودرو و ریمپ ایسیو کاراک ارائه دهنده خدمات تخصصی خودرو در ایران ، کویت ، امارات ، عراق ، افغانستان و تاجیکستان میباشد.

error: Content is protected !!