کپ چیست ؟

کپ سر گاز یا تاخیر پدال گاز یا کپ دریچه گاز برقی همه معنایی واحد را میرسانند که ناشی از دریچه گاز برقی است. وضعیتی که وقتی گاز میدهید ، با 1 تا 2 ثانیه وقفه خودرو گاز میخورد، دیر گاز خوردن را کپ سرگاز مینامند

درخواست رفع کپ سر گاز خودرو

در صورتی که مایل هستین سریعتر خدمات به شما ارائه گردد میتوانید با شماره تلفن 09193035101 تماس بفرمایید

نمونه کارهای رفع کپ سر گاز

رفع کپ سایپا کوییک | رفع تاخیر دریچه گاز سایپا کوییک

رفع کپ ماشین کوییک با ای سی یو بوش در مرکز ریمپ خودرو کوییک که دریچه گاز برقی دارند ، دارای ارور نرم افزاری هستند، این مشکل وقتی توام با مشکل سخت افزاری دریچه گاز در کوییک  میشود با تاخیر در گاز خوری ، کاهش شتاب اولیه و ضعف خودرو در سربالایی میگردد که به […]

رفع کپ خودرو ساینا | رفع تاخیر دریچه گاز خودرو ساینا

رفع کپ ماشین ساینا با ای سی یو بوش در مرکز ریمپ خودرو ساینا که دریچه گاز برقی دارند ، دارای ارور نرم افزاری هستند، این مشکل وقتی توام با مشکل سخت افزاری دریچه گاز در  ساینا میشود با تاخیر در گاز خوری ، کاهش شتاب اولیه و ضعف خودرو در سربالایی میگردد که به […]

رفع کپ خودرو تیبا | رفع تاخیر دریچه گاز خودرو تیبا

رفع کپ ماشین تیبا با ای سی یو بوش در مرکز ریمپ خودرو تیبا که دریچه گاز برقی دارند ، دارای ارور نرم افزاری هستند، این مشکل وقتی توام با مشکل سخت افزاری دریچه گاز در تیبا میشود با تاخیر در گاز خوری ، کاهش شتاب اولیه و ضعف خودرو در سربالایی میگردد که به آن کپ سرگاز […]

رفع کپ برلیانسcross | رفع تاخیر دریچه گاز برلیانسcross

رفع کپ ماشین برلیانس cross با ای سی یو بوش در مرکز ریمپ خودرو برلیانسcross که دریچه گاز برقی دارند ، دارای ارور نرم افزاری هستند، این مشکل وقتی توام با مشکل سخت افزاری دریچه گاز در برلیانسcross میشود با تاخیر در گاز خوری ، کاهش شتاب اولیه و ضعف خودرو در سربالایی میگردد که به آن کپ […]

رفع کپ برلیانس ۲۲۰ | رفع تاخیر دریچه گاز برلیانس ۲۲۰

رفع کپ ماشین برلیانس ۲۲۰ با ای سی یو بوش در مرکز ریمپ خودرو برلیانس ۲۲۰ که دریچه گاز برقی دارند ، دارای ارور نرم افزاری هستند، این مشکل وقتی توام با مشکل سخت افزاری دریچه گاز در برلیانس ۲۲۰ میشود با تاخیر در گاز خوری ، کاهش شتاب اولیه و ضعف خودرو در سربالایی میگردد […]

رفع کپ برلیانس ۲۳۰ | رفع تاخیر دریچه گاز برلیانس ۲۳۰

رفع کپ ماشین برلیانس ۲۳۰  با ای سی یو بوش در مرکز ریمپ خودرو برلیانس۲۳۰  که دریچه گاز برقی دارند ، دارای ارور نرم افزاری هستند، این مشکل وقتی توام با مشکل سخت افزاری دریچه گاز در برلیانس ۲۳۰ میشود با تاخیر در گاز خوری ، کاهش شتاب اولیه و ضعف خودرو در سربالایی میگردد که به آن […]

رفع کپ خودرو برلیانس H320 | رفع تاخیر دریچه گاز برلیانس H320

رفع کپ ماشین برلیانس H320 با ای سی یو بوش در مرکز ریمپ خودرو برلیانس H320 که دریچه گاز برقی دارند ، دارای ارور نرم افزاری هستند، این مشکل وقتی توام با مشکل سخت افزاری دریچه گاز در برلیانس H320 میشود با تاخیر در گاز خوری ، کاهش شتاب اولیه و ضعف خودرو در سربالایی میگردد که به […]

رفع کپ برلیانس ۳۳۰ | رفع تاخیر دریچه گاز برلیانس ۳۳۰

رفع کپ ماشین برلیانس ۳۳۰ با ای سی یو بوش در مرکز ریمپ خودرو برلیانس ۳۳۰ که دریچه گاز برقی دارند ، دارای ارور نرم افزاری هستند، این مشکل وقتی توام با مشکل سخت افزاری دریچه گاز در برلیانس ۳۳۰ میشود با تاخیر در گاز خوری ، کاهش شتاب اولیه و ضعف خودرو در سربالایی میگردد که به […]

رفع کپ lifan 620 | رفع تاخیر دریچه گاز lifan 620

رفع کپ ماشین  lifan 620 با ای سی یو بوش در مرکز ریمپ خودرو lifan 620 که دریچه گاز برقی دارند ، دارای ارور نرم افزاری هستند، این مشکل وقتی توام با مشکل سخت افزاری دریچه گاز در  lifan 620 میشود با تاخیر در گاز خوری ، کاهش شتاب اولیه و ضعف خودرو در سربالایی میگردد […]

ریمپ ecu خودرو شامل برنامه نویسی تخصصی کامپیوتر خودرو و اصلاح پروگرام کارخانه به حالت بهینه میباشد . افزایش شتاب خودرو توسط ریمپ ایسیو معمولترین خدمات کاراک تیونینگ میباشد و پس از آن برداشتن کات آف ، اصلاح دریچه گاز برقی ، حذف سنسور اکسیژن دوم و رفع لرزش موتور در حالت سلو در ایران ، تاجیکستان و افغانستان ارائه میشود

Last Updated on (آخرین بروزرسانی)

تعمیرگاه تخصصی صداگیری خودرو و ریمپ ایسیو کاراک ارائه دهنده خدمات تخصصی خودرو در ایران ، کویت ، امارات ، عراق ، افغانستان و تاجیکستان میباشد.

error: Content is protected !!