کپ چیست ؟

کپ سر گاز یا تاخیر پدال گاز یا کپ دریچه گاز برقی همه معنایی واحد را میرسانند که ناشی از دریچه گاز برقی است. وضعیتی که وقتی گاز میدهید ، با 1 تا 2 ثانیه وقفه خودرو گاز میخورد، دیر گاز خوردن را کپ سرگاز مینامند

درخواست رفع کپ سر گاز خودرو

در صورتی که مایل هستین سریعتر خدمات به شما ارائه گردد میتوانید با شماره تلفن 09193035101 تماس بفرمایید

نمونه کارهای رفع کپ سر گاز

رفع کپ خودرو پژو پرشیا | رفع تاخیر دریچه خودرو گاز پژو پرشیا

رفع کپ ماشین پژو پرشیا با ای سی یو بوش در مرکز ریمپ خودرو پژو پرشیا که دریچه گاز برقی دارند ، دارای ارور نرم افزاری هستند، این مشکل وقتی توام با مشکل سخت افزاری دریچه گاز در پژو پرشیا میشود با تاخیر در گاز خوری ، کاهش شتاب اولیه و ضعف خودرو در سربالایی […]

رفع کپ خودرو پژو ۴۰۵ | رفع تاخیر دریچه گاز پژو ۴۰۵

رفع کپ ماشین پژو ۴۰۵ با ای سی یو بوش در مرکز ریمپ خودرو پژو ۴۰۵ که دریچه گاز برقی دارند ، دارای ارور نرم افزاری هستند، این مشکل وقتی توام با مشکل سخت افزاری دریچه گاز در پژو ۴۰۵ میشود با تاخیر در گاز خوری ، کاهش شتاب اولیه و ضعف خودرو در سربالایی […]

رفع کپ خودرو بایک | رفع تاخیر دریچه گاز خودرو بایک

رفع کپ ماشین بایک با ای سی یو بوش در مرکز ریمپ خودرو بایک که دریچه گاز برقی دارند ، دارای ارور نرم افزاری هستند، این مشکل وقتی توام با مشکل سخت افزاری دریچه گاز در بایک میشود با تاخیر در گاز خوری ، کاهش شتاب اولیه و ضعف خودرو در سربالایی میگردد که به […]

رفع کپ خودرو jak j5 | رفع تاخیر دریچه گاز خودرو jak j5

رفع کپ ماشین jak j5 با ای سی یو بوش در مرکز ریمپ خودرو jak j5 که دریچه گاز برقی دارند ، دارای ارور نرم افزاری هستند، این مشکل وقتی توام با مشکل سخت افزاری دریچه گاز در jak j5 میشود با تاخیر در گاز خوری ، کاهش شتاب اولیه و ضعف خودرو در سربالایی […]

رفع کپ خودرو jak s3 | رفع تاخیر دریچه گاز خودرو jak s3

رفع کپ ماشین jak s3 با ای سی یو بوش در مرکز ریمپ خودرو jak s3 که دریچه گاز برقی دارند ، دارای ارور نرم افزاری هستند، این مشکل وقتی توام با مشکل سخت افزاری دریچه گاز در jak s3 میشود با تاخیر در گاز خوری ، کاهش شتاب اولیه و ضعف خودرو در سربالایی […]

رفع کپ خودرو jak s7 | رفع تاخیر دریچه گاز خودرو jak s7

رفع کپ ماشین jak s7 با ای سی یو بوش در مرکز ریمپ خودرو jak s7 که دریچه گاز برقی دارند ، دارای ارور نرم افزاری هستند، این مشکل وقتی توام با مشکل سخت افزاری دریچه گاز در jak S7  میشود با تاخیر در گاز خوری ، کاهش شتاب اولیه و ضعف خودرو در سربالایی […]

رفع کپ خودرو JAK s5 | رفع تاخیر دریچه گاز خودرو JAK s5

رفع کپ ماشین JAK s5 با ای سی یو بوش در مرکز ریمپ خودرو JAK s5 که دریچه گاز برقی دارند ، دارای ارور نرم افزاری هستند، این مشکل وقتی توام با مشکل سخت افزاری دریچه گاز در JAK s5 میشود با تاخیر در گاز خوری ، کاهش شتاب اولیه و ضعف خودرو در سربالایی […]

رفع کپ هاوال C30 | رفع تاخیر دریچه گاز هاوال C30

رفع کپ ماشین هاوال C30 با ای سی یو بوش در مرکز ریمپ خودرو هاوال C30 که دریچه گاز برقی دارند ، دارای ارور نرم افزاری هستند، این مشکل وقتی توام با مشکل سخت افزاری دریچه گاز در هاوال C30 میشود با تاخیر در گاز خوری ، کاهش شتاب اولیه و ضعف خودرو در سربالایی […]

رفع کپ خودرو هاوال H2 | رفع تاخیر دریچه گاز خودرو هاوال H2

رفع کپ ماشین هاوال H2 با ای سی یو بوش در مرکز ریمپ خودرو هاوال H2 که دریچه گاز برقی دارند ، دارای ارور نرم افزاری هستند، این مشکل وقتی توام با مشکل سخت افزاری دریچه گاز در هاوال H2 میشود با تاخیر در گاز خوری ، کاهش شتاب اولیه و ضعف خودرو در سربالایی […]

ریمپ ecu خودرو شامل برنامه نویسی تخصصی کامپیوتر خودرو و اصلاح پروگرام کارخانه به حالت بهینه میباشد . افزایش شتاب خودرو توسط ریمپ ایسیو معمولترین خدمات کاراک تیونینگ میباشد و پس از آن برداشتن کات آف ، اصلاح دریچه گاز برقی ، حذف سنسور اکسیژن دوم و رفع لرزش موتور در حالت سلو در ایران ، تاجیکستان و افغانستان ارائه میشود

Last Updated on (آخرین بروزرسانی)

تعمیرگاه تخصصی صداگیری خودرو و ریمپ ایسیو کاراک ارائه دهنده خدمات تخصصی خودرو در ایران ، کویت ، امارات ، عراق ، افغانستان و تاجیکستان میباشد.

error: Content is protected !!