گروه صداگیری خودرو و ریمپ ایسیو کاراک

مهندس اسدی

مهندس حسینی

مهندس مولایی

مهندس زرکش

گروه صداگیری خودرو و ریمپ ایسیو کاراک
ریمپ ایسیو و صداگیری خودرو
تخفیف ریمپ

روز شماره تخفیف ویژه 40%

” هر 10 روز 1 گروه خودرو “

30 دی

2019/01/20 09:37:46

درخواست تعمیرات خودرو

صداگیری های تخصصی

نمونه کارهای صداگیری

برای مشاهده لطفا ماشین خود را انتخاب کنید

*** بزودی در کاراک ***

صداگیری صندلی

صداگیری شیشه

تعداد خودروهایی که ایسیو آنها ریمپ شده است : 2050
تعداد خودرهای صداگیری شده : 1900
تعداد خودروهای تیونینگ شده : 1200
انواع ریمپ در شرکت کاراک
فول ریمپ ECU ارتقا و تقویت خودرو
1- رفع تاخیر پدال گاز نرم شدن پدال گاز
2- افزایش شتاب اولیه افزایش شتاب هنگام شروع به حرکت
3- افزایش شتاب ثانویه افزایش شتاب در حالت تخت گاز در ادامه حرکت کاهش مصرف سوخت
4- افزایش توان خودرو در سربالایی ها و همچنین افزایش کشش خودرو خاموش نشدن در زمان توقف در سربالایی و شروع حرکت دوباره رانندگی لذت بخش
5- رفع مشکل خاموش شدن هنگام صبح جلوگیری از استارت زدن چند باره
اهداف ریمپ در شرکت کاراک
تقویت خودرو  القای حس لذت بخش رانندگی
رفع عیوب و ایرادات کاهش مصرف و افزایش عمر خودرو

تعمیرگاه تخصصی صداگیری خودرو و ریمپ ایسیو کاراک ارائه دهنده خدمات تخصصی خودرو در ایران ، کویت ، امارات ، عراق ، افغانستان و تاجیکستان میباشد.

error: Content is protected !!