چه خودرو هایی 30% تخفیف میگیرند

چه ماشین یا ماشین هایی شامل 30% تخفیف میشوند ؟ 

تمام خودرو های ایرانی و چینی شامل 30% تخفیف توامان میشود

صداگیری 30% ریمپ 30%

شرایط تعلق تخفیف : صداگیری  و ریمپ با هم انجام بگیرد

روز شمار پایان تخفیف 30% تا تاریخ 30 بهمن

2019/02/20 09:37:46

خدمات خودرو های ایرانی و چینی با 30% تخفیف

Last Updated on (آخرین بروزرسانی)

تعمیرگاه تخصصی صداگیری خودرو و ریمپ ایسیو کاراک ارائه دهنده خدمات تخصصی خودرو در ایران ، کویت ، امارات ، عراق ، افغانستان و تاجیکستان میباشد.

error: Content is protected !!